Hövdingadöme

From 1742

Ett styrelsesätt där landet styrs lokalt av klaner som kontrollerar olika delar av landet och som ofta krigar mot varandra. Klanledarna styr gemensamt landet, men i praktiken är det den mäktigaste klanledaren som styr.

Personal tools