Gibraltar

From 1742

Huvudstaden, som är så rik att den är en egen provins. Ett stort centrum för handel och makt. Men det är även en plats där många poeter och liknande samlas.

Personal tools