Freden i Königsberg

From 1742

Freden i Königsberg är den händelse som betydde att Preussen fördrevs helt ur Tyskland av Kungariket Frankrike. Genom freden i Aachen återtogs delar av det forna hemlandet.

Personal tools