Fournier

From 1742

Stephane Fournier är den man som i nuläget håller i jämnvikten i kampen om kungakronan. Trots att han inte är för nån av släkterna så står hela hans släkt på kungens sida. Nåt som självklart har sitt pris. Den mäktiga släkten Fournier blir mer och mer mäktig, Stephanes söner håller höga positioner i samhället och själv är Stephane ansvarig för landet diplomati.

Personal tools