Finland

From 1742

Heter på finska Varsinais-Suomi och är den provins som ligger närmast huvustaden. Genom sin handel med Hansan och Stockholm är denna provins och dess största stad Åbo rik. Provinsen ligger avsevärt efter ekonomiskt mot staden.

Personal tools