Estland

From 1742

Med den industrialliserade staden Tallinn är Estland en av Sverige viktigaste nya provinser. Är även rik genom sin handel med Hansan.

Personal tools