Constance Lombardo

From 1742

Genom sin mans status har Constance fått en hög status hos kungen. Med sin visdom och knivliga intuition så ger hon kungen många goda råd. Nackdelen är att många män inte ser det positiva med en kvinna så nära makten.

Personal tools