Avolgia

From 1742

Området mellan Azov och Volgograd, det består av jordbruksmarker och kontrolleras hårt av adeln. Livegenskapen har endast minskat lite genom Azovs påtryckningar, området är i Volgograds händer och Volgograd ogillar Azovs motstånd mot livegna

Personal tools