Alfred Pistol

From 1742

Svenska arméns överhuvud. En mycket kompetent man som ser förderlarna i allt nytt. Fortsätter att reformera landets armé för att den skall kunna stå emot sina fiender. Däremot kan han inte se fördelarna med ekonomi och handel utan anser att svärdet är allt. Inte släkt med någon konsul utan utsedd för sitt kunnande. Däremot är han ansvarig över vilka han placerar ut på olika arméer. Därför är tex. Gunnar Löwgren den yngre i tacksamhetsskuld till Adolf.

Personal tools