Alemanien

From 1742

Efter att det Heliga Romerska Riket annekterats i mitten av 1600-talet började utdrivningen av tyskar till Preussen. Men när utdrivningen var klar och Alemanien var bebott av fransmän började de lokala ledarna i Alemanien kräva att ALLA icke-fransmän i hela riket skulle drivas ut. När kungen stod inklämd mellan Alemanien och de mer toleranta Latinierna valde han en neutral linje. Detta resulterade i ett blodigt tresidigt inbördeskrig, som slutade i den nuvarande tredelade Franska nationen. Alemanien har sedan dess varit i flera krig med det tyska landet Preussen, som kräver tillbaka de tyska landen. Detta har orsakat ett generellt hat mot tyskar.

Personal tools