Focus op de maatschappij/

From Teleblik

Achtdelige serie educatieve programma's voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar VMBO, waarin a.d.h.v. scènes en een lespakket gewerkt wordt aan de meningsvorming van leerlingen over maatschappelijke vraagstukken. Elke aflevering is er aandacht voor een bepaald thema en een beroep dat met het thema te maken heeft.
Doelgroep: VO / MBO

Personal tools