Μέθοδος για να έχετε αντιστοίχιση καναλιών σε τηλεοράσεις με ράβδο ή μπάρα προόδου αναζήτησης

From Greektv

Κι όμως!!!! Υπάρχει τρόπος να έχουμε ένδειξη καναλιών σε οποιαδήποτε τηλεόραση έχει αναζήτηση με ράβδο συχνοτήτων, φτάνει αυτή να έχει 69 ή περισσότερες θέσεις προγραμμάτων.

Η προσέγγιση έχει ως εξής:

  • Βρίσκουμε έναν ψηφιακό δορυφορικό δέκτη με έξοδο "TV out".
  • Συνδέουμε την είσοδο της τηλεόρασης με την εξοδο του δέκτη, αλλά αφήνουμε την επίγεια κεραία ασύνδετη. Δεν την συνδέουμε στον δέκτη.

(Το πιάτο δεν είναι απαραίτητο - μπορείτε να μεταφέρετε τον δέκτη με το τηλεκοντρόλ και το μικρό μαύρο καλωδιάκι που ενώνει τον δέκτη με την είσοδο της κεραίας οπουδήποτε, ώστε να βάλετε μια ένδειξη για κανάλια σε TV στο χωριό).

  • Ανάβουμε τον δέκτη και πατάμε το μενού.
  • Βρίσκουμε ψάχνοντας στην τηλεόραση την εικόνα του δορυφορικού.
  • Μπαίνουμε στο μενού του δορυφορικού, στις ρυθμίσεις εξόδου (η tv settings) και βρίσκουμε την επιλογή καναλιού.
  • Παρατηρούμε αν στην οθόνη LCD του δέκτη αναγράφεται η συχνότητα στην οποία λειτουργεί (π.χ. 36).

Ξεκινάμε λοιπόν τις ρυθμίσεις μας.

  • Κατεβάζουμε την συχνότητα λειτουργίας του δορυφορικού στην αρχή της μπάντας UHF (κανάλι 21). Ψάχνουμε να βρούμε στην TV το δορυφορικό και επιβεβαιώνουμε στην οθόνη ότι ο δέκτης όντως δουλεύει στο 21.

Και αποθηκεύουμε την ρύθμιση στην θέση προγράμματος 21.

  • Ανεβάζουμε τον δέκτη ένα κανάλι για να πάει στο 22 UHF και ψάχνουμε μπρος τα πάνω ώστε να τον βρούμε. αποθηκεύουμε στην θέση προγράμματος 22.
  • Το ίδιο κάνουμε μέχρι το 69.

Έτσι έχουμε την τηλεόραση μας να έχει τα κανάλια από 21 - 69 στις μνήμες 21 έως 69, αντίστοιχα.

Personal tools