Finland

From EditThis.info

finland.gif

250px-Finland_1996_CIA_map.jpg

Contents

Innbyggertall:

ca:5 255 580

Areal:

337 030 kvadratkilometer

Språk:

Finsk å svensk

Valuta:

menu1euro.jpg

euro

Hovedstad:

Helsingfors..Helsingfors ble grunnlagt av den svenske kongen Gustav Vasa i 1550 ca 300 år etter at svenskene hadde etablert seg i landet. Formålet med byen var at den skulle være en rival til hansabyen Reval (Tallinn). På begynnelsen av 1800-tallet hadde byen fremdeles bare 4000 innbyggere. Forandringen kom da russerene inntok landet i 1808 og Finland ble et storfyrstedømme under den russiske tsar. I 1812 bestemte tsaren at den finske hovedstaden skulle flyttes fra Åbo på sørvestkysten til Helsingfors fordi byen lå nærmere St. Petersburg. Et nytt sentrum i empire-stil ble bygd opp rundt Senatintori/Senatstorget med praktbygg som Storkyrkan. Byen opplevde en sterk vekst, og gikk snart forbi Åbo/Turku i betydning. Den sterke innflyttingen gjorde også at finsk fra ca. 1900 ble flertallsspråket i Helsingfors, selv om byen ligger i et opprinnelig svensktalende område. Oktoberrevolusjonen i Russland ble vendepunktet og 6. desember 1917 ble Finland erklært selvstendig.

Helsingfors.jpg

Styresett:

republikk

medium_tarja.halonen.re.elected.in.finland.jpg

Religion:

De fleste finner (85 %) er medlemmer av den lutherske kirken i Finland. 1 % er ortodokse kristne. De øvrige inkluderer andre protestantiske kirkesamfunn, katolikker, muslimer og jøder foruten 14 % som ikke har tilhørighet til noe trossamfunn.

Næringsgrunnlag:

Etter Vinterkrigen hvor Sovjetunionen okkuperte og annekterte viktige deler av Finland, måtte 12 % av Finlands befolkning finne seg et nytt hjem. Krigsskadeerstatninger landet ble pålagt, arbeidsløshet og usikkerhet om hvorvidt Finland ville klare å forbli fritt stilt overfor den sovjetiske trusselen førte til omfattende emigrasjon, som først avtok på 1970-tallet. Inntil da hadde en halv million finner emigrert først og fremst til Sverige. Halvparten av disse har senere vendt tilbake til Finland. Finlands økonomi har aldri vært på toppen og har hatt mange økonomiske vanskeligheter. Mange ganger hvor de trodde det gikk oppover fikk de tilbakeslag. Men i de siste årene har de hatt en sterk økonomisk vekst Ved inngangen til 1990-årene gikk Finland inn i den verste økonomiske krisen siden andre verdenskrig. Den dype krisen var bl.a. et resultat av en overopphetet økonomi og av sammenbruddet i de viktige markedene i det tidligere Sovjetunionen, foruten svikten i vestlige markeder som Sverige, Tyskland og Storbritannia. Eksportandelen til det tidligere Sovjetunionen sank fra ca. 30 % i 1980-årene til 5 % i 1993. Den generelle bedringen i vesteuropeisk økonomi utover i 1990-årene gav også Finland drahjelp ut av krisen, og i 1994 var veksten i eksporten på 13 %. Siden 1993 har økonomien til Finland gått oppover. De har fått ned arbeidsløsheten, men de er fortsatt blant de høyeste innen EU.

Geografi:

Finland-CIA_WFB_Map.png

Finland grenser i vest til Bottenvika/Ålands hav og i sør til Finskebukta. Landet grenser i nord til Sverige, Russland og Norge. I sør over finskebukta ligger grenselandet Estland. Finland har en 1 250 kilometer lang kyst mot Østersjøen som strekker seg fra Finskebukta i sør til Botnvika i nord. Finland blir kalt «de tusen sjøers land», noe som stemmer godt, siden det er mer enn 60 000 sjøer i landet. Det meste av Finland ligger under 200 m.o.h. og det høyeste fjellet er Halti på 1 328 m.o.h.


Kjente kulturminner:

Vil sanere nordisk samarbeid

- Vi står ved et vendepunkt i Norden og Østersjø-området. Vår relative tyngde i Europa synker når EU utvides. Vi må samarbeide mer effektivt for å motvirke dette, sier tidligere statsminister Paavo Lipponen. En annen tid. Finlands mangeårige statsminister Paavo Lipponen vil sanere floraen av råd i det nordiske området. De ble skapt for en annen tid, sa han på Jeløy i helgen. Kultur- og forskningsdelegasjonen behandler statsøkonomiens budsjettspørsmål, som har med bl.a. kultur-, forsknings- og utdanningspolitikk å gjøre. Målet med besøket i Norge var å samle informasjon om landets forskningspolitikk og satsningsområder den siste tiden og bli kjent med forskningsvirksomheten ved universitetet i Bergen. Statssekretär Björn Haugstad ved utdannings- og forskningsdeparte-mentet orienterte delegasjonen om satsningene innen forskningspolitikken i Norge. I Norge er det en herskende oppfatning av Finland som et mønsterland innen forsknings- og utviklingspolitikk. Medlemmene i kultur- og forskningsdelegasjonen kunne konstatere at man i Norge følger den finske forskningspolitikken nøye. I Norge har man noe i likhet med den finske modellen opprettet tretten toppforskningssentere, hvorav tre ligger i Bergen. Bergen er kjent blant annet for avansert hav- og klimaforskning. Bergens kultursjef Björn Holmvik fortalte at byen satser målbevisst på kultur til beste for barn og unge. Bergen ble på mange måter reisens høydepunkt - byen er også sett med en tilfeldig turists øyne en ekte og historisk kulturby. Her ligger havnekvartalet, som er på Unescos bevaringsliste, og Norges mest berømte fisketorg. Herfra har berømtheter som Edvard Grieg, Henrik Ibsen og Ole Bull reist ut i verden. Bergen har Europas eldste symfoniorkester i virksomhet og europeisk sett en av de fineste tverrkuntneriske festivalene; Festspillene i Bergen. På vei fra Edvard Griegs hjemmuseum til flyplassen lød de reisendes kommentar: - Her kunne man faktisk bodd. De som deltok på reisen fra kultur- og forskningsdelegasjonen var delegasjonens leder Marja-Liisa Tykkykäinen, Maria Kaisa Aula, Liisa Hyssylä, Irja Tulonen og Ulla-Maj Wideroos samt utvalgsråd Mika Boedeker og utvalgsassistent Marjo Seppälä.

[1] [2]

Europa

Verdensdelene

'
Personal tools