Uw belang bij de gemeente

From Teleblik

Zesdelige serie voorlichtingsprogramma's ihkv de gemeenteraadsverkiezingen, met aandacht voor beslissingen door gemeentebesturen en de wijze waarop de burger deze beslissingen kan beïnvloeden.
Doelgroep: VO / MBO

Personal tools