Het elftal

From Teleblik

Twaalfdelige serie reportages over het leven van elf verschillende jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar, die een afspiegeling zijn van de ruim 1,3 miljoen jongeren in ons land. Jihad, Clara, Claire, Agnes, Dennis alias Spenk, Vishu, Elisa, Demis, Dominic, Rogier en Sebastiaan worden gevolgd tijdens hun dagelijks leven.
Doelgroep: VO / MBO

Personal tools