Prawne FAQ

From Partiapiratow

Contents

Muzyka i film:

Czy mogę trzymać muzykę i filmy na dysku?

Oczywiście, sam fakt posiadania jest całkowicie dozwolony, nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Czy mogę wziąć sobie muzykę w mp3 lub filmy od kolegi?

Według ustawy o prawie autorskim, tak:

Art. 23. 
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu 
w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według 
cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostałych w związku osobistym, 
w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Jest to spowodowane tym, że w ramach rekompensaty za tą możliwość płacimy tzw. opłaty kompensacyjne (copyright leves), opłaty te wchodzą w skład np. czystych płyt CD, DVD, kaset MC, VHS, sprzętu RTV itd. Opłaty te zostały stworzone właśnie w celu rekompensaty twórcom za prawo do dozwolonego użytku osobistego. Gdyby ten użytek okazał się nielegalny to automatycznie te opłaty też byłyby nielegalne.

Należy zauważyć, że zarówno przemysł muzyczny jak i filmowy stara się zrównać prawo do dozwolonego użytku z piractwem (czyli sprzedawaniem cudzych dzieł bez odprowadzania prowizji z tego tytułu), mimo iż potężne przychody z opłat kompensacyjnych wpływają na ich konta. Celem tej akcji jest to, aby zmienić prawo autorskie na takie, w którym zniknie prawo do dozwolonego użytku.

Czy mogę trzymać nagrania z radia i TV na dysku, oraz komu mogę je pokazać?

Tak, jest to całkowicie dozwolone, jednak nie można z tego czerpać korzyści majątkowych (chyba).

Czy mogę udostępniać muzykę i filmy w sieciach P2P?

Udostępnianie utworów objętych prawem autorskim jest tą jedyną czynnością, która jest jasno zabroniona. Oczywiście udostępnianie może się odbywać zgodnie z Art. 23 ustawy, ale oznacza to, że możesz dzielić się tymi dziełami tylko z osobami pozostającymi z tobą w związku osobistym.

Oprogramowanie:

Czy mogę mieć Windowsa i tym podobne oprogramowanie od kolegi?

Art. 278. KK mówi:

Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje 
cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Z tego przepisu jasno wynika, że oprogramowania nie możemy uzyskać od znajomego w taki sposób jak muzykę czy filmy. Jest to bardzo ważne, gdyż tu właśnie pojawia się różnica między traktowaniem muzyki i filmów, a oprogramowaniem przez polskie prawo.

Co grozi za skopiowanie oprogramowania, które jest objęte prawem autorskim?

Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy oprogramowanie do używania P2P jest nielegalne?

Nie jest. Aktualnie nie istnieje przepis, który mówi, że jakiekolwiek oprogramowanie jest nielegalne.

Czy oprogramowanie typu crack lub key generator są nielegalne?

Patrz wyżej. Tu należy dodać, że ustawodawca już pracuje nad zmianą przepisów tak aby takie programy były nielegalne a ich posiadanie zabronione.

W jaki sposób działa domniemanie niewinności w przypadku podejrzeń o to, że posiada się nielegalne oprogramowanie?

Domniemanie niewinności mówi, że póki nie zostanie udowodniona wina jest się niewinnym. Niestety jeśli chodzi o problem z prawem autorskim nie jest to oczywiste. Wynika to z tego, że sąd jako że nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu techniki informatycznej powołuje biegłych, którzy analizują materiał dowodowy, a następnie przedstawiają opinię techniczną. Niestety mamy sygnały, że biegli powoływani w tego typu sprawach nie są obiektywni - wyrażają sądy oraz stwierdzają winę, choć nie są do tego uprawnieni. Często są to ludzie zatrudnieni przez firmy, które podejrzewają, że ucierpiały finansowo wskutek działalności pozwanego (a jest to sprzeczne z prawem polskim).

Działania prawne:

Jak znaleźć dowody na nielegalne udostępnianie materiałów objętych prawem autorskim?

Dowód można jedynie zdobyć poprzez monitorowanie sieci P2P, wiem, że takie praktyki mają miejsce np. w sieci emule/edonkey i na hubach DC. Dowód to adres IP użytkownika wraz z datą i godziną oraz lista udostępnionych przezeń materiałów.

Czy policja tak po prostu może wejść do mojego domu?

Nie, policja aby wejść do Twojego mieszkania MUSI mieć nakaz. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły (gdy policjant ma uzasadnione podejrzenie, że popełniane jest przestępstwo) wtedy ma prawo wejść bez nakazu - jednak bierze na siebie ryzyko, że źle ocenił sytuację i za ten błąd mogą grozić mu konsekwencje służbowe. Jeśli wpuścimy policję do mieszkania to ma ona prawo dokonać przeszukania oraz ew. zarekwirowania materiału dowodowego.

UWAGA: Mamy niepotwierdzone informacje, że policjanci podają się np. za straż pożarną, aby podstępnie wejść do mieszkania bez nakazu (jeśli już wejdą to mają prawo do przeszukania) - jest to nadużywanie prawa, co jest ciężkie do udowodnienia.

Gdzie i jak szukać pomocy prawnej?

Partia Piratów jako organizacja społeczno-polityczna nie jest w stanie przysłać prawnika w celu obrony. Jesteśmy jednak w stanie pomóc jeśli chodzi o przygotowanie linii obrony itp. W tym celu prosimy o kontakt z nami albo z Poradnią Prawną. Co do obrońcy to najlepiej złożyć wniosek o adwokata z urzędu.

Kiedy policja ma prawo zabrać mój komputer?

Niestety, właściwie zawsze, jeśli tylko znajdą "coś podejrzanego" co wymaga zbadania przez biegłego. Masło maślane powoduje, że jesteśmy praktycznie bezbronni.

Jak zachować się po zarekwirowaniu komputera, płyt z programami, muzyką i postawieniu zarzutów?

Zachować spokój, nic nie podpisywać oprócz protokołów pobrania materiałów dowodowych. Częstym przypadkiem jest to, że zaraz po przeszukaniu jesteśmy zabierani na komendę w celu złożenia zeznań. Ważne jest aby w tym początkowym etapie śledztwa działać z przytomnością umysłu to znaczy:

- Nie podpisywać żadnych dokumentów.
- Jak najszybciej złożyć wniosek o obrońcę z urzędu.
- Nie odmawiać wyjaśnień.
- Nie przyznawać się od razu do wszystkich popełnionych czynów, gdyż najpewniej ich nie popełniliśmy (przykładem jest opłata 2zł za utwór mp3, który przez wielu jest traktowany jako opłata za posiadanie - co nie jest prawdą, gdyż po wnikliwszej analizie protokołu okazuje się, że przyznajemy się do ich udostępniania).

Personal tools