Moldûn Wyniosły

From Krasnapedia

Świat: Alagaësia

Moldûn Wyniosły - góra najbardziej wysunięta na północ po wschodzniej stronie Beorów. Dla spływających rzeką Az Ragni jest ostatnią prawdziwą górą, którą widzą.

Personal tools
Other sites