Ars magica prednosti vady

From Icarrpg

V / F Type Name CZ
VirtuesGeneral Virtues, Major Death ProphecySmrtelné proroctví
VirtuesGeneral Virtues, Major Ghostly WarderDuchovní strážce
VirtuesGeneral Virtues, Major Giant BloodKrev obrů
VirtuesGeneral Virtues, Major Guardian AngelAnděl strážný
VirtuesGeneral Virtues, Major True FaithPravá víra
VirtuesGeneral Virtues, Major Ways of the (Land)Zvyky (krajiny)
VirtuesGeneral Virtues, Major WealthyBohatství
VirtuesGeneral Virtues, Minor Affinity with (Ability)Spřízněnost s (schopnost)
VirtuesGeneral Virtues, Minor Apt StudentBystrý student
VirtuesGeneral Virtues, Minor Arcane LoreTajemné umění
VirtuesGeneral Virtues, Minor BerserkBerserk
VirtuesGeneral Virtues, Minor Book LearnerKnihomol
VirtuesGeneral Virtues, Minor Cautious with (Ability)Opatrnost s (schopnost)
VirtuesGeneral Virtues, Minor Clear ThinkerJasná mysl
VirtuesGeneral Virtues, Minor Common SenseZdravý rozum
VirtuesGeneral Virtues, Minor EducatedUčenec
VirtuesGeneral Virtues, Minor Enduring ConstitutionOdolná stavba
VirtuesGeneral Virtues, Minor Faerie BloodLáří krev
VirtuesGeneral Virtues, Minor FamousSlavný
VirtuesGeneral Virtues, Minor Free ExpressionSloboda projevu
VirtuesGeneral Virtues, Minor Good TeacherDobrý učitel
VirtuesGeneral Virtues, Minor GossipKlebety
VirtuesGeneral Virtues, Minor Great (Characteristic)Velký (vlastnost)
VirtuesGeneral Virtues, Minor Improved CharacteristicsZlepšená vlastnost
VirtuesGeneral Virtues, Minor Inoffensive to AnimalsNeškodný k zvířatům
VirtuesGeneral Virtues, Minor InspirationalInspirativní
VirtuesGeneral Virtues, Minor IntuitionIntuice
VirtuesGeneral Virtues, Minor Keen VisionJasný zrak
VirtuesGeneral Virtues, Minor LargeVelký
VirtuesGeneral Virtues, Minor Latent Magical AbilitySkrytá magická schopnost
VirtuesGeneral Virtues, Minor Learn (Ability) from MistakesUčení se (schopnosti) z chyb
VirtuesGeneral Virtues, Minor Light TouchJemný dotek
VirtuesGeneral Virtues, Minor Lightning ReflexesBleskové reflexy
VirtuesGeneral Virtues, Minor Long-WindedUpovídaný
VirtuesGeneral Virtues, Minor LuckŠtěstí
VirtuesGeneral Virtues, Minor Perfect BalancePerfektní rovnováha
VirtuesGeneral Virtues, Minor Piercing GazePronikavý pohled
VirtuesGeneral Virtues, Minor Privileged UpbringingPrivilegovaná výchova
VirtuesGeneral Virtues, Minor ProtectionOchrana
VirtuesGeneral Virtues, Minor Puissant (Ability)Silná (schopnost)
VirtuesGeneral Virtues, Minor Rapid ConvalescenceZrychlené zotavení
VirtuesGeneral Virtues, Minor RelicRelikvie
VirtuesGeneral Virtues, Minor Reserves of StrengthRezervy síly
VirtuesGeneral Virtues, Minor Self-ConfidentSebevědomí
VirtuesGeneral Virtues, Minor Sharp EarsOstré uši
VirtuesGeneral Virtues, Minor Social ContactsSpolečenské kontakty
VirtuesGeneral Virtues, Minor Strong-WilledSilná vůle
VirtuesGeneral Virtues, Minor Student of (Realm)Student (doména)
VirtuesGeneral Virtues, Minor Temporal InfluenceDočasný vliv
VirtuesGeneral Virtues, Minor ToughHouževnatý
VirtuesGeneral Virtues, Minor Troupe UpbringingDospívání u potulných herců
VirtuesGeneral Virtues, Minor True Love (PC)Pravá láska (HP)
VirtuesGeneral Virtues, Minor UnagingNestarnoucí
VirtuesGeneral Virtues, Minor Venus\' BlessingVenušino požehnání
VirtuesGeneral Virtues, Minor WarriorBojovník
VirtuesGeneral Virtues, Minor Well-TraveledZcestovalý
VirtuesHermetic Virtues, Major Diedne MagicMagie Diedne
VirtuesHermetic Virtues, Major Elemental MagicŽivlová magie
VirtuesHermetic Virtues, Major Flawless MagicDokonalá magie
VirtuesHermetic Virtues, Major Flexible Formulaic MagicPřizpůsobivé magické formule
VirtuesHermetic Virtues, Major Gentle GiftJemný dar
VirtuesHermetic Virtues, Major Life-Linked Spontaneous MagicŽivotně navázaná spontánní magie
VirtuesHermetic Virtues, Major Major Magical FocusVelké magické ohnisko
VirtuesHermetic Virtues, Major Mercurian MagicMerkurianská magie
VirtuesHermetic Virtues, Major Mythic BloodMýtická krev
VirtuesHermetic Virtues, Major Secondary InsightDruhotní vhled
VirtuesHermetic Virtues, Minor Adept Laboratory StudentZdatný laboratorní student
VirtuesHermetic Virtues, Minor Affinity with (Art)Spřízněnost s (umění)
VirtuesHermetic Virtues, Minor Cautious SorcererOpatrný kouzelník
VirtuesHermetic Virtues, Minor Cyclic Magic (positive)Cyklická magie (pozitivní)
VirtuesHermetic Virtues, Minor Deft FormHbitá forma
VirtuesHermetic Virtues, Minor Enduring MagicOdolná magie
VirtuesHermetic Virtues, Minor Faerie MagicLáří magie
VirtuesHermetic Virtues, Minor Fast CasterRychlý sesilatel
VirtuesHermetic Virtues, Minor Free StudyVolné studium
VirtuesHermetic Virtues, Minor Harnessed MagicSpojená magie
VirtuesHermetic Virtues, Minor Heartbeast???
VirtuesHermetic Virtues, Minor Hermetic PrestigeHermetická prestiž
VirtuesHermetic Virtues, Minor Inoffensive to AnimalsNeškodný k zvířatům
VirtuesHermetic Virtues, Minor Inventive GeniusVynalézavý génius
VirtuesHermetic Virtues, Minor Life BoostPosílení životem
VirtuesHermetic Virtues, Minor Magical MemoryMagická paměť
VirtuesHermetic Virtues, Minor Mastered SpellsZvládnutá kouzla
VirtuesHermetic Virtues, Minor Method CasterMetodický sesilatel
VirtuesHermetic Virtues, Minor Minor Magical FocusMalé magické ohnisko
VirtuesHermetic Virtues, Minor Personal Vis SourceOsobní zásoba vis
VirtuesHermetic Virtues, Minor Puissant (Art)Silné (umění)
VirtuesHermetic Virtues, Minor Quiet MagicTichá magie
VirtuesHermetic Virtues, Minor Side EffectVedlejší účinek
VirtuesHermetic Virtues, Minor Skilled ParensZkušený učitel
VirtuesHermetic Virtues, Minor Special CircumstancesZvláštní okolnosti
VirtuesHermetic Virtues, Minor Study BonusStudijní bonus
VirtuesHermetic Virtues, Minor Subtle MagicJemná magie
VirtuesHermetic Virtues, Minor The EnigmaEnigma
VirtuesHermetic Virtues, Minor Verditius MagicVerditiova magie
VirtuesMystery Virtues, Minor Faerie MagicLáří magie
VirtuesMystery Virtues, Minor Heartbeast
VirtuesMystery Virtues, Minor The EnigmaEnigma
VirtuesMystery Virtues, Minor Verditius MagicVerditiova magie
VirtuesSocial Status Virtues, Free CovenfolkSlužebnictvo
VirtuesSocial Status Virtues, Free CraftsmanŘemeselník
VirtuesSocial Status Virtues, Free Hermetic MagusHermetický mág
VirtuesSocial Status Virtues, Free MerchantObchodník
VirtuesSocial Status Virtues, Free PeasantZemědělec
VirtuesSocial Status Virtues, Free WandererCestovatel
VirtuesSocial Status Virtues, Major Landed NobleLenní pán
VirtuesSocial Status Virtues, Major Magister in ArtibusMagistr umění
VirtuesSocial Status Virtues, Major RedcapPosel
VirtuesSocial Status Virtues, Minor ClerkÚředník
VirtuesSocial Status Virtues, Minor CustosSprávce
VirtuesSocial Status Virtues, Minor Failed ApprenticePropadlý učeň
VirtuesSocial Status Virtues, Minor Gentleman/womanDźentlmen/dáma
VirtuesSocial Status Virtues, Minor KnightRytíř
VirtuesSocial Status Virtues, Minor Mendicant FriarŽobravý mnich
VirtuesSocial Status Virtues, Minor Mercenary CaptainKapitán žoldnéřů
VirtuesSocial Status Virtues, Minor PriestKňez
VirtuesSocial Status Virtues, Minor Wise OneMudrc
VirtuesSpecial Virtues The GiftDar
VirtuesSupernatural Virtues, Major EntrancementZmeravění
VirtuesSupernatural Virtues, Major Greater ImmunityVětší imunita
VirtuesSupernatural Virtues, Major Greater Purifying TouchVětší očistný dotek
VirtuesSupernatural Virtues, Major ShapeshifterMěňavec
VirtuesSupernatural Virtues, Major Strong Faerie BloodSilná láří krev
VirtuesSupernatural Virtues, Minor Animal KenPoznání zvířat
VirtuesSupernatural Virtues, Minor DowsingProutikaření
VirtuesSupernatural Virtues, Minor Enchanting MusicOčarovávací hudba
VirtuesSupernatural Virtues, Minor Lesser ImmunityMenší imunita
VirtuesSupernatural Virtues, Minor Lesser Purifying TouchMenší očistný dotek
VirtuesSupernatural Virtues, Minor Magic SensitivityMagická citlivost
VirtuesSupernatural Virtues, Minor PremonitionsPředtuchy
VirtuesSupernatural Virtues, Minor Second SightJasnovidectví
VirtuesSupernatural Virtues, Minor Sense Holiness and UnholinessCit pro svatost a skaženost
VirtuesSupernatural Virtues, Minor SkinchangerZměna kůže
VirtuesSupernatural Virtues, Minor Wilderness SenseCit pro divočinu
FlawsGeneral Flaws, Major BlindSlepota
FlawsGeneral Flaws, Major CrippledMrzák
FlawsGeneral Flaws, Major DeafHluchota
FlawsGeneral Flaws, Major DwarfTrpaslík
FlawsGeneral Flaws, Major EnfeebledOslabení
FlawsGeneral Flaws, Major Low Self-EsteemKomplex méněcennosti
FlawsGeneral Flaws, Major Magical AirMagický vzduch
FlawsGeneral Flaws, Major MuteTicho
FlawsGeneral Flaws, Major No HandsŽádné ruce
FlawsGeneral Flaws, Major PoorChudý
FlawsGeneral Flaws, MinorAbility BlockBlokování schopnosti
FlawsGeneral Flaws, MinorAfflicted TongueŘečová vada
FlawsGeneral Flaws, MinorArthritisArtritída
FlawsGeneral Flaws, MinorClumsyNemotornost
FlawsGeneral Flaws, MinorDisfiguredZnetvoření
FlawsGeneral Flaws, MinorFeral UpbringingDivoká výchova
FlawsGeneral Flaws, MinorFragile ConstitutionKřehké tělo
FlawsGeneral Flaws, MinorHunchbackHrbáč
FlawsGeneral Flaws, MinorIncomprehensibleNesrozumitelnost
FlawsGeneral Flaws, MinorInfamousHanebnost
FlawsGeneral Flaws, MinorLameMrzák
FlawsGeneral Flaws, MinorMissing EarChybějící ucho
FlawsGeneral Flaws, MinorMissing EyeChybějící oko
FlawsGeneral Flaws, MinorMissing HandChybějící ruka
FlawsGeneral Flaws, MinorMotion SicknessPohybový problém
FlawsGeneral Flaws, MinorNo Sense of DirectionZtracený směr
FlawsGeneral Flaws, MinorObeseTlustota
FlawsGeneral Flaws, MinorPalsied HandsOchrnuté ruce
FlawsGeneral Flaws, MinorPoor (Characteristic)Bídná (vlastnost)
FlawsGeneral Flaws, MinorPoor EyesightSlabozrakost
FlawsGeneral Flaws, MinorPoor HearingSlabý sluch
FlawsGeneral Flaws, MinorPoor StudentSlabý student
FlawsGeneral Flaws, MinorSmall FrameMalá postava
FlawsGeneral Flaws, MinorSocial HandicapSociální hendikep
FlawsGeneral Flaws, MinorTainted with EvilPoznačení zlem
FlawsGeneral Flaws, MinorWeak CharacteristicsSlabá vlastnost
FlawsHermetic Flaws, Major Blatant GiftZřejmý dar
FlawsHermetic Flaws, Major Chaotic MagicChaotická magie
FlawsHermetic Flaws, Major Deficient TechniquePochybná technika
FlawsHermetic Flaws, Major Difficult Longevity RitualSložité prodloužení života
FlawsHermetic Flaws, Major Magic AddictionZávislost na magii
FlawsHermetic Flaws, Major Necessary ConditionNutná podmínka
FlawsHermetic Flaws, Major Painful MagicBolestivá magie
FlawsHermetic Flaws, Major RestrictionOmezení
FlawsHermetic Flaws, Major Rigid MagicStrnulá magie
FlawsHermetic Flaws, Major Short-Ranged MagicMagie krátkého dosahu
FlawsHermetic Flaws, Major Study RequirementStudijní požadavka
FlawsHermetic Flaws, Major Twilight ProneNáchylnost k... TWILIGHT
FlawsHermetic Flaws, Major Unstructured CasterVolný mág
FlawsHermetic Flaws, Major Waster of VisPlýtvání vis
FlawsHermetic Flaws, Major Weak Magic ResistanceNízká odolnost vůči magii
FlawsHermetic Flaws, Major Weak Spontaneous MagicSlabá spontáníí magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Careless SorcererNedbalý čaroděj
FlawsHermetic Flaws, Minor Clumsy MagicNemotorná magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Creative BlockTvůrčí blok
FlawsHermetic Flaws, Minor Cyclic Magic (negative)Cyklická magie (negativní)
FlawsHermetic Flaws, Minor Deficient FormPochybná forma
FlawsHermetic Flaws, Minor Deleterious CircumstancesŠkodlivé podmínky
FlawsHermetic Flaws, Minor Difficult Spontaneous MagicSložitá spontánní magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Disjointed MagicOddělená magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Disorientating MagicDezorientující magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Flawed Parma MagicaVadná Parma Magica
FlawsHermetic Flaws, Minor Hedge WizardVědmák
FlawsHermetic Flaws, Minor Incompatible ArtsNeslučitelné umění
FlawsHermetic Flaws, Minor Infamous MasterNeslavný mistr
FlawsHermetic Flaws, Minor Limited Magic ResistanceOmezená odolnost vůči magii
FlawsHermetic Flaws, Minor Loose MagicVolná magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Offensive to AnimalsNepříjemný zvířatům
FlawsHermetic Flaws, Minor Poor Formulaic MagicSlabé magické formule
FlawsHermetic Flaws, Minor Short-Lived MagicChvilková magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Slow CasterPomalé sesílání
FlawsHermetic Flaws, Minor Susceptibility to Divine PowerCitlivost na božskou sílu
FlawsHermetic Flaws, Minor Susceptibility to Faerie PowerCitlivost na láří sílu
FlawsHermetic Flaws, Minor Susceptibility to Infernal PowerCitlivost na pekelnou sílu
FlawsHermetic Flaws, Minor Unimaginative LearnerUčedník bez fantasie
FlawsHermetic Flaws, Minor Unpredictable MagicNepředvídatelná magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Warped MagicPokřivená magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Weak EnchanterSlabý čaroděj
FlawsHermetic Flaws, Minor Weak MagicSlabá magie
FlawsHermetic Flaws, Minor Weak ParensSlabý parens
FlawsHermetic Flaws, Minor Weak ScholarSlabý učenec
FlawsHermetic Flaws, Minor Weird MagicZvláštní magie
FlawsPersonality Flaws, Major AmbitiousAmbiciózní
FlawsPersonality Flaws, Major AvariciousSkoupý
FlawsPersonality Flaws, Major CompassionateSoucitný
FlawsPersonality Flaws, Major DrivenHnán
FlawsPersonality Flaws, Major EnviousZávistlivý
FlawsPersonality Flaws, Major GenerousŠtědrý
FlawsPersonality Flaws, Major GreedyHamižný
FlawsPersonality Flaws, Major HatredNenávist
FlawsPersonality Flaws, Major LecherousChlípný
FlawsPersonality Flaws, Major MeddlerDotěrný
FlawsPersonality Flaws, Major OptimisticOptimistický
FlawsPersonality Flaws, Major OverconfidentPřehnaně sebejistý
FlawsPersonality Flaws, Major PiousZbožný
FlawsPersonality Flaws, Major ProudHrdý
FlawsPersonality Flaws, Major WrathfulNenávistný
FlawsPersonality Flaws, Minor AmbitiousAmbiciózní
FlawsPersonality Flaws, Minor AvariciousSkoupý
FlawsPersonality Flaws, Minor BusybodyVšetečnost
FlawsPersonality Flaws, Minor CarefreeLehkovážnost
FlawsPersonality Flaws, Minor CompassionateSoucitný
FlawsPersonality Flaws, Minor CompulsionNutkání
FlawsPersonality Flaws, Minor ContinenceSdrženlivost
FlawsPersonality Flaws, Minor Covenant UpbringingVýchova v konventu
FlawsPersonality Flaws, Minor DelusionSebeklam
FlawsPersonality Flaws, Minor DepressedDeprese
FlawsPersonality Flaws, Minor DrivenHnán
FlawsPersonality Flaws, Minor DutyboundZavázán povinností
FlawsPersonality Flaws, Minor EnviousZávistlivý
FlawsPersonality Flaws, Minor Faerie UpbringingLáří výchova
FlawsPersonality Flaws, Minor FearStrach
FlawsPersonality Flaws, Minor GenerousŠtědrý
FlawsPersonality Flaws, Minor GreedyHamižný
FlawsPersonality Flaws, Minor HatredNenávist
FlawsPersonality Flaws, Minor Higher PurposeVyšší účel
FlawsPersonality Flaws, Minor HumbleSkromný
FlawsPersonality Flaws, Minor Judged UnfairlyNespravedlivě souzen
FlawsPersonality Flaws, Minor LecherousChlípný
FlawsPersonality Flaws, Minor Lost LoveZtracená láska
FlawsPersonality Flaws, Minor MeddlerDotěrný
FlawsPersonality Flaws, Minor NocturnalNoční osoba
FlawsPersonality Flaws, Minor NoncombatantNebojový
FlawsPersonality Flaws, Minor ObsessedPosedlý
FlawsPersonality Flaws, Minor OptimisticOptimistický
FlawsPersonality Flaws, Minor OverconfidentPřehnaně sebejistý
FlawsPersonality Flaws, Minor OversensitivePřehnaně citlivý
FlawsPersonality Flaws, Minor PessimisticPesimista
FlawsPersonality Flaws, Minor PiousZbožný
FlawsPersonality Flaws, Minor Poor MemorySlabá paměť
FlawsPersonality Flaws, Minor ProhibitionZákaz
FlawsPersonality Flaws, Minor ProudHrdý
FlawsPersonality Flaws, Minor RecklessBezohledný
FlawsPersonality Flaws, Minor ReclusiveSamotář
FlawsPersonality Flaws, Minor Sheltered UpbringingVýchova v úkrytě
FlawsPersonality Flaws, Minor Short Attention SpanKrátký rozsah pozornosti
FlawsPersonality Flaws, Minor Simple-MindedProstoduchost
FlawsPersonality Flaws, Minor Soft-HeartedLaskavý
FlawsPersonality Flaws, Minor TemperateUmírněnost
FlawsPersonality Flaws, Minor TransvestiteTransvestita
FlawsPersonality Flaws, Minor VowPřísaha
FlawsPersonality Flaws, Minor WeaknessSlabost
FlawsPersonality Flaws, Minor Weak-WilledSlabá vůle
FlawsPersonality Flaws, Minor WrathfulNenávistný
FlawsSocial Status Flaws, Major OutlawPsanec
FlawsSocial Status Flaws, Major OutsiderOutsider
FlawsSocial Status Flaws, Minor Branded CriminalProfesionální zločinec
FlawsSocial Status Flaws, Minor OutcastVyvrženec
FlawsSocial Status Flaws, Minor Outlaw LeaderVůdce psanců
FlawsStory Flaws, Major Black SheepČerná ovce
FlawsStory Flaws, Major Curse of VenusProkletí Venuše
FlawsStory Flaws, Major Dark SecretTemné tajemství
FlawsStory Flaws, Major DependentPřipoutanost
FlawsStory Flaws, Major Diabolic PastĎábelská minulost
FlawsStory Flaws, Major Difficult UnderlingsSložití podřízení
FlawsStory Flaws, Major EnemiesNepřítelé
FlawsStory Flaws, Major FavorsLaskavost
FlawsStory Flaws, Major FeudKrevní pomsta
FlawsStory Flaws, Major FuryZuřivost
FlawsStory Flaws, Major IndiscreetIndiskrétní
FlawsStory Flaws, Major Mistaken IdentityZáměna identidy
FlawsStory Flaws, Major Monastic VowsKlášterní sliby
FlawsStory Flaws, Major Oath of FealtyPřísaha věrnosti
FlawsStory Flaws, Major Plagued by Supernatural EntitySoužen nadpřirozenou bytostí
FlawsStory Flaws, Major Supernatural NuisanceNadpřirození neřádi
FlawsStory Flaws, Major Tormenting MasterMučící mistr
FlawsStory Flaws, Major True Love (NPC)Pravá láska (NP)
FlawsStory Flaws, Minor Animal CompanionZvířecí společník
FlawsStory Flaws, Minor BlackmailVydírání
FlawsStory Flaws, Minor Close Family TiesSilné rodinné pouto
FlawsStory Flaws, Minor Faerie FriendLáří přítel
FlawsStory Flaws, Minor HeirDědič
FlawsStory Flaws, Minor Magical Animal CompanionMagický zvířecí společník
FlawsStory Flaws, Minor MentorMentor
FlawsStory Flaws, Minor VisionsVize
FlawsSupernatural Flaws, Major Age QuicklyRychlé stárnutí
FlawsSupernatural Flaws, Major Greater MaledictionVětší prokletí
FlawsSupernatural Flaws, Major LycanthropeLykantrop
FlawsSupernatural Flaws, Minor Lesser MaledictionMenší prokletí
FlawsSupernatural Flaws, Minor Offensive to AnimalsNepříjemný zvířatům
FlawsSupernatural Flaws, Minor VisionsVize
Personal tools