Λυκόδημο

From Greektv

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
06 VHF ΕΤ-1
21 UHF FASHION WORLD
22 UHF
23 UHF
24 UHF MEGA
25 UHF
26 UHF
27 UHF DR TV
28 UHF
29 UHF
30 UHF ΕΤ-3
31 UHF ΝΕΤ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
32 UHF ΝΕΤ
33 UHF 902 TV
34 UHF STAR
35 UHF BEST TV
36 UHF
37 UHF FILMNET
38 UHF
39 UHF ALPHA
40 UHF
41 UHF ANT1
42 UHF
43 UHF ΒΟΥΛΗ
44 UHF
45 UHF ALTER
46 UHF SUPER (ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
47 UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
48 UHF
49 UHF TV 5
50 UHF
51 UHF
52 UHF
53 UHF SUPERSPORT
54 UHF
55 UHF
56 UHF
57 UHF
58 UHF ΣΚΑΪ
59 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
60 UHF
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools