Κουλοχέρα

From Greektv

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ NOVA
08 VHF ΕΤ-1 ΝΑΙ
12 VHF ΕΤ-1 ΝΑΙ
21 UHF
22 UHF ΕΛΛΑΔΑ TV
23 UHF
24 UHF AΝΤ1
25 UHF
26 UHF ΕΤ-3 ΝΑΙ
27 UHF
28 UHF
29 UHF
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF
36 UHF
37 UHF
38 UHF ΣΚΑΪ
39 UHF
40 UHF ΝΕΤ ΝΑΙ
41 UHF 902 TV
42 UHF
43 UHF
44 UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
45 UHF
46 UHF
47 UHF ALTER
48 UHF FILMNET
49 UHF
50 UHF MEGA
51 UHF
52 UHF
53 UHF
54 UHF ALPHA
55 UHF SUPERSPORT
56 UHF
57 UHF
58 UHF
59 UHF
60 UHF
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF ΕΤ-1 ΝΑΙ
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools