Καμαλαύκα

From Greektv

56870927.jpg

Το Κέντρο Εκπομπής στην Καμαλαύκα ή Καλαμαύκα καλυπτει μεγαλο κομματι της χωρας και του λιβαδιου

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
21 UHF
22 UHF
23 UHF
24 UHF
25 UHF
26 UHF
27 UHF ΝΕΤ ΟΧΙ ΝΑΙ 10 HOTBIRD
28 UHF
29 UHF
30 UHF ΕΤ1 ΟΧΙ ΝΑΙ 10 HOTBIRD
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF
36 UHF
37 UHF
38 UHF
39 UHF
40 UHF
41 UHF
42 UHF
43 UHF
44 UHF
45 UHF
46 UHF
47 UHF
48 UHF
49 UHF
50 UHF
51 UHF
52 UHF
53 UHF
54 UHF
55 UHF
56 UHF
57 UHF
58 UHF
59 UHF
60 UHF
61 UHF
62 UHF
63 UHF
64 UHF
65 UHF
66 UHF
67 UHF
68 UHF
69 UHF
Personal tools