ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΑ

From Greektv

ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ

image:Pict01l.jpg

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
21 UHF ET-3 OXI NAI LINK
22 UHF MEGA NAI NAI LINK
24 UHF ΗΠΕΙΡΟΣ TV1 LINK
26 UHF ITV LINK
28 UHF ΗΡΤ LINK
29 UHF ΕΤ-1 OXI NAI LINK
30 UHF NOVACINEMA1 NOVA
32 UHF NET OXI NAI LINK
33 UHF NOVASPORTS1 NOVA
34 UHF ALPHA NAI NAI NOVA
35 UHF Μ. OXI NAI NOVA
38 UHF RAI DUE OXI NAI HOTBIRD
39 UHF ΒΟΥΛΗ OXI OXI NOVA
40 UHF 902 TV NAI OXI HELLASSAT
41 UHF STAR NAINAI NOVA
42 UHF IN CHANNEL LINK
44 UHF ART TV LINK
45 UHF ANT1 NICAM NAI NOVA
46 UHF RΙΚ SAT OXI OXI HELLASSAT
47 UHF ALTER NAI NAI NOVA
49 UHF TV5 MONDE EUROPE OXINAI HOTBIRD
50 UHF SUPER B LINK
51 UHF ΑΧΕΛΩΟΣ TV LINK
53 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ OXI OXI HELLASSAT
55 UHF ΚΟΣΜΟ LINK
60 UHF EURONEWS OXI NAI HOTBIRD
63 UHF ΣΚΑΪ NAI OXI NOVA

ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑΣ (ΟΛΥΤΣΙΚΑ)

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
10 VHF ET1 OXINAI LINK
25 UHF NET OXI NAI LINK
48 UHF ET3 OXI NAI LINK

Δ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
31 VHF TV1 LINK
54 UHF ALTER NOVA
59 UHF ANT1 NOVA
67 UHF STAR NOVA
69 UHF MEGA NOVA
Personal tools