Άνω Μερά

From Greektv

ΔΙΑΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ STR TXT ΙΣΧΥΣ(WATT) ANAΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ
21 UHF
22 UHF
23 UHF
24 UHF
25 UHF
26 UHF
27 UHF
28 UHF MEGA
29 UHF
30 UHF
31 UHF
32 UHF
33 UHF
34 UHF
35 UHF
36 UHF
37 UHF
38 UHF
39 UHF
40 UHF
41 UHF ALTER
42 UHF
43 UHF
44 UHF
45 UHF
46 UHF
47 UHF
48 UHF
49 UHF
50 UHF
51 UHF
52 UHF
53 UHF
54 UHF ET3
55 UHF
56 UHF ET1
57 UHF
58 UHF
59 UHF
60 UHF ΣΚΑΙ
61 UHF
62 UHF
63 UHF ΑΝΤ1
64 UHF
65 UHF ALPHA
66 UHF
67 UHF STAR
68 UHF
69 UHF NET
Personal tools