Razones que justifican la diversidad en sociología

From Francescroma

Raons que justifiquen la diversitat en sociologia

La sociologia de la diversitat entén la diversitat com un imperatiu polític i sociològic sense cap anhel de totalització.

La sociologia de la diversitat uneix dos vessants que no es comunicaven entre elles en el si de la sociologia: el sociològic i el polític.

Existeixen dos tipus de conductes diverses: les malsanes i les saludables.

La sociologia de la diversitat opta per l'estudi de la correcció de les conductes malsanes.

S'opta per la diversitat saludable. Per aquelles conductes que a més de no perjudicar, beneficien a la societat, en termes de principis democràtics i d'exemplaritat ètica.

Les primeres teories sociològiques de la desviació biologitzaven les conductes desviades. Amb el pas del temps es va considerar que el subjecte desviat era un individu socialitzat i, amb la Nova Criminologia, l'origen de la desviació es troba en la pròpia socialització. La desviació esdevé així una forma de resistència política contra la iniquitat. La desviació és una conducta política pròpia d'un ciutadà políticament conscienciat.

D'aquesta manera, la desviació es transforma en una conducta saludable.

Les conductes que no facin mal ni perjudici a ningú, que abans eren etiquetades com a desviades, passen a ser conductes diverses i saludables.


Sociologia de la diversitat

La sociologia espanyola no va dedicar tant interès a la desviació. Per tant, no es pot parlar de la seva mort. En tot cas, el seu decès es deu al pla Bolonya.

En sociologia les conductes desviades havien substituït les anomenades conductes perverses (per influència de la psiquiatria). I anteriorment la perversitat havia substituït la malignitat (pecat).

Parlar d'un acte pervers és fer referència a actes no naturals, però segregat de la conducta que marquen els codis socials. En aquest sentit, la perversió és una emancipació de la natura.

Existeix una sociologia de la diversitat com a sociologia de

  • les absències
  • les emergències

Per poder parlar del sorgiment d'alguna cosa, de Sousa proposa cinc criteris:

  • Experiències de coneixements
  • Experiències de desenvolupament, treball i producció
  • Experiències de reconeixement
  • Experiències de democràcia
  • Experiències de comunicació i informació

Aquests cinc criteris es compleixen per a la sociologia de la diversitat..

Personal tools