Egypt

From EditThis.info

egypt.gif1 Innbyggertall': 2 Areal: 3 Språk: 4 Valuta: 5 Hovedstad: 6 Styresett: 7 Religion: 8 Næringsgrunnlag: 9 Geografi: 10 Kjente kulturminner: 11 link  :


[edit]Innbyggertall: ca 79 millionar


[edit]Areal: 1001 450 km2


[edit]Språk: arabisk


[edit]Valuta: pund


[edit]Hovedstad: kairo


[edit]Styresett: republikk

         president: Hosni Mubarak
         Statsminister: Ahmed Nazif
         
         

[edit]Religion: islam

[edit]Næringsgrunnlag: korn , økonomi og dyr


[edit]Geografi: ligg i : afrika .. grenasar til: libia , sudan , israel , jordan , saudiarabia.

         I nord har landet kyststripe mot Middelhavet og i øst mot Rødehavet.
         
     


[edit]Kjente kulturminner: pyramidane (byggverk) Best kjent er pyramidene fratidens Egypt, som også var formet som pyramider i full forstand

link

historie
pyramide
kart 
stat og styresett

Personal tools