Yerusalayem

From 1742

När Emiren Osman den Store bröt sig loss från Seljukerna för att skapa ett eget rike i Jerusalem på 1200-talet såg han till att all makten i riket var centralicerad. Inga mäktiga ätter skulle existera, all makt skulle utgå från honom. Trots ständiga krig mot Korsriddarna har detta upprätthållits, och dagens Yerusalayem är det upplysta och blomstrande rike som det är tack vare detta, och den anti-korrumperande effekt det hade. Vid sitt strategiska läge i medelhavet har Yerusalayem skapat sig en förmögenhet på handel, och det är idag minst lika rikt och civilizerat som de västeuropéiska länderna.

Personal tools