Waisimudan

From 1742

Ledaren över Imajeren Imazaghan, en hårdför man som precis som sina föregångare målmedvetet säkrat sin makt över klanerna. hans mål är att leda riket mot nya framgångar och etablera Imazaghan som det mäktigaste riket i världen, portalen mellan Nord och Syd. för att göra detta måste han ta upp sitt rike till samma nivå som Nordrikena i Europa.

Personal tools