Von Oldenburg

From 1742

Kungasläkten sedan lång tid tillbaka. Trots sitt tyska släktnamn anser de sig som sanna norrmän. Släktens överhuvud är kung Haakon IV. Utövar en total kungamakt, ett så kallat envälde över det nordnorska folket.

Personal tools