Von Masenbach

From 1742

Von Masenbach är den mest dominerande släkten i Preussen och de har innehaft presidentposten sedan republikens grundande.


Presidenter i kronologisk ordning från släkten von Masenbach:

Personal tools