Von Bisland

From 1742

Den mäktiga tyska släkten von Bisland är mestadels hemmastadde i det som var Estland. När Sverige tog över områderna efter kriget så flyttade släkten dit för att utnyttja den billiga arbetskraften. För denna flytt hånas numera Henrik von Bisland av den innersta kretsen runt konsulerna. Men genom sin makt över den östra armén så vågar ingen yttra sig alltför högt. Om Sverige skulle få en nu kungafamilj är sannolikheten att von Bisland blir den. Med makt, pengar och vapen är von Bisland den mäktigaste släkten, men inte den mest aktade.

Personal tools