Västanatolien

From 1742

Egeiska havets östkust har mer kopplingar till Grekland än till Anatolien, vilket är anledningen till att de inte bröt sig loss tillsammans med resten av anatolien. Provinsen är för tillfällt härjad av krig, men när den inte är det är den "Konstantinopels matförråd", den bördigaste delen av riket.

Personal tools