Upplyst despotism

From 1742

Kungen har all makt och han väljer att genomföra stora förändringar mot adelns och kyrkans vilja. Älskad av folket men hatad av adeln kan man säga.

Personal tools