Trakium

From 1742

Området runt Marmarasjön och dess kronjuvel Konstantinopel. Detta är centrat för allt välstånd i Nationen, och påvens säte. Till skillnad från resten av riket är befolkningen här till största delen italienare, och knutna till kyrkan snarare än till handel. Detta gör att det endast finns en liten risk för uppror här.

Personal tools