Thomas Söderstjerna

From 1742

Thomas är av svensk adel, men flydde när konsulerna tog makten. Mycket kompetent och diplomatisk. Förespråkar fred mellan de norska rikerna.

Personal tools