Therrien

From 1742

Den viktigaste adelssläkten, men också kungens fiende pga. hans ställning mot adeln. Släkten leds av den gamle Hugues, en gång i tiden starkast och farligast i landet. Hans son Raymond beskrivs av de som mött honom som en beskedlig man med ett stort intresse i den franska kulturen.

Personal tools