Theodor Siferstedt

From 1742

Theodor är bror till Adolf Sifferstedt. Ansvarig för ekonomin i landet, en uppgift han är okompetent till. Utbildade sig i Preussen under unga år och där fick han smak på det Preussiska samhället. Är för att Svenska unionen skall släppa sitt nuvarande styre och bli en demokrati. Detta är dock nåt han inte yttrar till någon, då det säkerligen skulle få honom landsförvisad.

Personal tools