Template:Visste du att

From 1742

Påvesplittringen blivit värre sedan påven i Konstantinopel gjort sin Påvetitel ärftlig.

Personal tools