Syriyeh

From 1742

Inlandet i norra Yerusalayem är inte alls lika bördigt som de (visserligen inte så bördiga) södra delarna. Här råder en mer klassisk jordbruksordning, med Vizirer och Pashor som kontrollerar småbönder. Detta gör att befolkningen är mer fattig och Sultanens makt inte lika stor i förhållande till adelns.

Personal tools