Stjernfall

From 1742

Stjernfall är uppkomlingar. De har gjort sig rika på finsk skog och bedriver norra Europas största skeppsvarv. Gustav Stjernfall har ingen annan önska än att väljas in som konsul, fast för detta krävs att ingen arvinge finns till en av konsulerna. På grund av hans vilja att bli konsul så är släkten Stjernfall förbjuden att närma sig Stockholm utan måste hålla sig i Finland.

Personal tools