Stéphane Millerand

From 1742

Kungens näst äldsta son. En ung herre, redan gift med Stephanie, och hertig av Toulouse. Mellan paret med de lika namnen sjunges många romantiska sånger.

Personal tools