Slaget om Rom

From 1742

Slaget om Rom är ett populärt slag för många diktare att dikta om. Det sägs att upp emot 60000 man slogs, men mer pålitliga källor konstaterar att det deltog runt 30000. Slaget tog plats tre mil utanför den anrika staden och Sydgoterna vann det slaget. Den östgotiske generalen Ambrios skall i början av slaget ha sagt sina berömda ord: Mina mannar! Idag behöver vi enbart hålla våra vapen skarpa och sköldarna intill kroppen så skall vi vinna Rom åt konungen! Männen skall ha jublat i ett enormt härskri för att sedan totalt tystna när general Ambrios skönk ner från sin häst med en pil rakt genom hjärtat.

Personal tools