Schleswig

From 1742

Med gräns mot Hansan är provinsen inte fortifierad. Fokuserar på handel och jordbruk. Fiske är även det en vanlig inkomstkälla.

Personal tools