Sachsen

From 1742

Starkt industrialiserad provins. Större delen av armén är stationerad här, till försvar mot Preussen och Hunnerna.

Personal tools