Russo

From 1742

Alberto Russo är såsom de flesta adelsmän vän med kungen. Han innehar den åtrovärda positionen som kungens kansler. Nåt som gör honom mäktigare än de flesta andra i riket.

Personal tools