Roms Korsriddare

From 1742

När påven utlyste korståget till Yerusalayem valde han att personligen leda korståget. Ett rike liknande det gamla Östromerska riket, men med en huvudsakligen Italiensk befolkning, skapades. När Turkarna invaderade förlorades Det heliga landet, och riket reducerades till Anatolien och Grekland med omnejd. På grund av Påvens konservativa och upplysningsfientliga styre försöker nu Anatolien skapa en självständig stat efter Preussiska mönster, och Landet har dragits in i ett blodigt inbördeskrig. Frågan är om Påven kan kväsa det Anatoliska upproret och återställa rikets glansdagar, eller om splittirngen kommer att fortsätta.

Personal tools