Roland Zacharie Bertrand

From 1742

Kungens rådgivare i allt som har med styret att göra. En av de äldsta människorna i landet och som anses vara mycket vis. Nackdelen är att denne man inte håller med kungen i hans åsikter om kyrkan.

Personal tools