Republiken Preußen

From 1742


Historia

Republiken Preussen hamnade i två stora krig under sin barndomstid på 1650-talet. I det första kriget mot Kungariket Frankrike så fördrevs tyskarna österut mot dåtiden Polen. Fram tills 1703 utkämpades flera krig mellan länderna ända tills freden i Königsberg som garanterade Preussens makt i östeuropa. Efter annekteringen av Polen vände sig Preussarna, med den före detta adelsmannen och dåtida presidenen Ernst von Masenbach, mot sina fiender i väst. Kungariket Frankrike existerade inte längre i den utsträckning det haft på 1600-talet, utan genom årtal av revolution hade två franska kugnadömen slått sig fria från det förr så mäktiga Frankrike. Det nordöstra riket Alemanien fick genast Preussarna över sig och i och med freden i Aachen slöts en fred där Alemanien förlorade allt öster om Berlin samt kuststräckan från Rostock och österut till Preussen. Den unga republiken hade därmed hämtat sig från ett nederlag och var på uppgång återigen.

Personal tools