Pierro Gracia

From 1742

Kun´gens yngste son, militärt kunnig och har spenderat långa stunder runt om på flottor i Medelhavet. Väldigt intresserad i handel.

Personal tools