Persarabiska Kalifatet

From 1742

Det Persiarabiska Kalifatet är en återstod av det Gamla Kalifatet som styrde hela den muslimska världen. Numera är Riket reducerat till Mesopotamien och Persien, men de gamla drömmarna har inte dött än.

Personal tools