Pascal Bertrand

From 1742

Rolands son, en kompetent diplomat. Han förespråkar alltid att harmonin i landet är viktigast

Personal tools